PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

CÔNG TY TNHH DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CỒN PHỤNG
Số tài khoản :72110000783403 – BIDV chi nhánh Bến Tre.