Lưu trữ thẻ: Đạo Dừa

Đạo Dừa tên tên thật là Nguyễn Thành Nam là một đạo giáo kỳ lạ được hình thành vào những năm 1963 tại khu du lịch Cồn Phụng Bến Tre

CỒN PHỤNG “ĐIỂM HẸN XỨ DỪA”

CỒN PHỤNG BẾN TRE “ĐIỂM HẸN XỨ DỪA” #dulichconphung #conphungbentre #dulichconphungbentre #dulichmientay #DULICHBENTRE #ĐIEMHENXUDUA

Ly Kỳ chuyện Đạo Dừa Cồn Phụng tỉnh Bến Tre và ông Nguyễn Thành Nam ứng cử tổng thống

Xem thêm bài viết ở link bên cạnh nhé : https://conphungtourist.com/4-dieu-tom-tat-dao-dua-ben-tre/