Lưu trữ thẻ: Gin Tuấn Kiệt VÀ Teaser | Han Sara tham quan tại KDL Cồn Phụng – Bến Tre