TOUR TIẾT HỌC NGOÀI NHÀ TRƯỜNG BẾN TRE ĐẾN HỒ CHÍ MINH

Những năm gần đây, tiết học ngoài nhà trường thực sự mang lại nhiều điều bổ ích dành cho các em học sinh ở các cấp. Các em được về nguồn để hiểu thêm về lịch sử, được trải nghiệm để hoàn thành các kỹ năng, và việc học trở nên thú vị hơn, nhẹ nhàng hơn và gắn liền hơn với phương châm “Học đi đôi với hành”

Tiết học ngoài nhà trường với Hai điểm đến là Di tích lịch sử Ngã ba Giồng và Khu sinh thái Giáo dục Về Quê sẽ mang lại cho các em học sinh những kiến thức mới và trải nghiệm ấn tượng