Tour Bong Bóng Vùng Xanh Cồn Phụng | Tham Quan Sông Nước Miền Tây

Tour bong bóng vùng xanh Cồn Phụng trải nghiệm cuộc sống sông nước: hái bần, rau vườn, bắt hến, tắm sông, nấu ăn trên tàu, ngắm bình minh trên Cồn Phụng.