Về việc tạm ngưng đón khách để nâng cấp sửa chữa KDL Cồn Phụng

THÔNG BÁO “Về việc tạm ngưng đón khách để nâng cấp sửa chữa KDL Cồn Phụng” Khu du lịch Cồn Phụng Bến Tre xin trân trọng thông báo từ 08 giờ ngày 11 tháng 03 năm 2020. Khu du lịch tạm ngưng đón khách để nâng cấp sửa chữa. Đến khi đón khách trở lại … Đọc tiếp Về việc tạm ngưng đón khách để nâng cấp sửa chữa KDL Cồn Phụng