Team building: đẩy xe cút kít tại Du lịch Cồn Phụng Bến Tre (hotline 0918 267 715 Mr.Thông) #dulichconphung #dulichconphungbentre #dulichbentre #dulichmientay #dulichvietnam